UPRAVLJANJE PROJEKTOM
 
 

Projekt izgradnje golfskog igrališta izuzetno je kompleksan i jedinstven projekt u kojem je planiranje jednako važno ili čak važnije od same izgradnje igrališta. Mnogi golfski projekti u Hrvatskoj u poslijednjih sedam godina nisu realizirani upravo zbog nestručne pripreme i isto takvog vođenja projekta. Naime, samo poznavanje aktivnosti projekta nije dovoljno da bi se njime i kvalitetno upravljalo.

Nudimo rješenja planiranja, praćenja i kontrole golfskih projekata prema svijetskim standardima. U izradi golfskih projekata koristimo najkvalitetnije programske alate (MS Project i Primavera) i metode za ocjenu stanja projekta (EVA – Earned Value Analysis metoda). Istraživanja i analize se rade prema znanstvenoj metodologiji strategijskog managementa.

 

Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da bi se ispunili projektni zahtjevi.

Upravljanje projektom provodi se primjenom i uklapanjem upravljackih procesa, inicijacije, planiranja, izvršenja, nadzora i kontrole te zatvaranja projekta. Osoba zadužena za postizanje ciljeva projekta naziva se upravitelj projekta ili rukovoditelj projekta (eng. Project Manager).

GPM (Golf Project Management) standard upravljanja projektom precizira sve procese koji se koriste pri upravljanju projektom. GPM standard daje investitoru cjeloviti uvid u realizaciju projekta - svakog tjedna, svakog dana, svakog sata.